O FIRMIE

Firma Tani Dom powstała 1992 r. w Żninie. Założycielem był Marek Sokolnicki.  Mieściła się w małym pawilonie handlowym przy ul. Sienkiewicza . W kolejnych latach powstały biura w Białych Błotach, Bydgoszczy, Poznaniu i w Osielsku.

Wraz z rozwojem działalności zatrudniani byli w firmie nowi pracownicy najczęściej inżynierowie budownictwa. W firmie od samego początku dominował trend wprowadzania najnowszych technik projektowania przy pomocy programów komputerowych . Obecnie biuro w Białych Błotach k. Bydgoszczy jest główna siedzibą. Nasze biuro projektuje wszelkie budynki, buduje budynki mieszkalne, sprzedaje gotowe budynki. 

Przy wykonywaniu projektów współpracujemy:

  • ARCHITEKT mgr inż. arch. Katarzyna Sokolnicka
  • KONSTRUKTOR mgr inż. Marek Sokolnicki
  • BRANŻA ELEKTRYCZNA mgr inż Antoni Lipiński, tech elektr. Marcin Musialik
  • BRANŻA SANITARTNA inż Bernard Różański, mgr inż Marcin Kosieniak